Misyon & Vizyon

Misyon

İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlayamayı;Ülkesini milletini ve mesleğini seven; Topluma ve insanlığa yararlı olma idealine sahip; Akılcı ve eleştirel düşünebilen; İnsanlara empati ile yaklaşabilen;  İnançlı, bilgili ve mesleki açıdan yeterli ilahiyatçılar yetiştirmeyi misyon olarak üstlenmiştir.

Vizyon

İslam Tarihi ve Sanatları alanında ürettiği bilgileri diğer alanlarla paylaşan;Katılımcı ve grup çalışmasını teşvik eden bir yönetime sahip;Ülkemizin İslam Tarihi ve Sanatları alanına ilişkin problemlerini çözmeye çalışan;Mütemadiyen yenilenen aktif ve canlı bir bölüm olmaktır.